Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

200 Schrijf.be-klanten getuigen

“Jajaja, natuurlijk vinden jullie jezelf de besten”, mompelt u? U hebt een punt. Daarom laten we hier ú aan het woord.

Technische inhoud helder verwoord

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Water is een van de vier natuurelementen, en palmt een groot deel van onze aardbol in. Het is dus helemaal niet gek dat Vlaanderen een Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) heeft. Een overlegplatform dat zorgt voor een integrale aanpak van het waterbeleid en -beheer in ons landsgedeelte. Publiceert de CIW een infofolder voor de burger in de straat? Dan werkt ze daarvoor graag samen met Schrijf.be.

Sophie Puype, secretariaatsmedewerkster bij de CIW: "Onze folders gaan doorgaans over complexe materie. Bijvoorbeeld over de overstromingsgevoeligheid van een woongebied of het hergebruik van regenwater. De technische inhoud pennen we zelf neer in een kladversie. Maar we beseffen dat de modale lezer daarin zou … verdrinken. Daarom laten we de teksten herschrijven door Stefanie van Schrijf.be. Zij giet onze boodschap in een verstaanbare taal. Heldere zinnen, aantrekkelijke tussentitels, een duidelijke structuur, … Het zijn enkele van de ingrediënten die zorgen voor een mooi resultaat."

Aangename samenwerking

Sophie looft niet alleen de tekstkwaliteit, maar ook de algemene samenwerking: "Alles verloopt correct. De offerte volgt snel na mijn aanvraag. Die is ook gedetailleerd, waardoor er achteraf geen onaangename verrassingen boven water komen. Na onze goedkeuring komt Stefanie snel in actie. Gewoonlijk belt ze me kort op voor een efficiënte briefing, waardoor we achteraf nauwelijks correcties hebben. Het tekstvoorstel valt ook altijd tijdig in mijn mailbox. Nee, ik heb eigenlijk … geen klachten."

Het waren de collega’s van Sophie die Schrijf.be aanbevolen. "Ik had al veel goeds over jullie gehoord. En dat blijkt dus meer dan terecht. Voor volgende herschrijfopdrachten vraag ik hier weer een offerte op."