Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
copywriter

Een rake tekst, rechtstreeks contact met uw copywriter én een back-up bij ziekte? Drie garanties voor uw gemoedsrust: die vindt u alleen bij Schrijf.be.

Aan wie geeft u uw schrijfopdracht?

Wilt u een tekst laten (her)schrijven?
Dan hebt u de keuze uit een freelancer, een klassiek tekstbureau of Schrijf.be.

Met Schrijf.be bent u 100% gerust:

  Freelancer Klassiek
tekstbureau
 Schrijf.be  
Copywriters die uw tekst bewerken 1* 2** 3***
Kwaliteitsbewaker (argumenten & vorm) neen neen ja
Eindredacteur (spelling & stijl) neen ja ja
=> Teksten die doen doen ? ? ja
       
Vangnet bij ziekte of overwerk neen ja ja
Copywriter = uw contactpersoon ja neen ja
=> Gemoedsrust neen deels ja

 

* copywriter
** copywriter + eindredacteur
*** copywriter + kwaliteitsbewaker + eindredacteur

 

Ontdek de kracht van 3