Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Freelance vertaler Engels

Schrijf.be zoekt de geknipte freelancer om op onze Engelstalige tandem te kruipen, met Schrijfbe'er Vaughn aan het stuur. Jouw pakkie-an?

Gezocht: Engelstalige freelance vertaler

Je hebt Engels als moedertaal

Schrijf.be gaat voor absolute topteksten. Dat lukt alleen met native writers. Hiervan wijken we geen duimbreed af. 

Je bent een hertaler

Jij zorgt voor hertalingen in plaats van vertalingen - vanuit het Nederlands of het Frans.

Je leeft van je pen

Na je uren bijklussen? Manusje-van-alles? Goed voor jou! Maar niet voor ons. Wij werken alleen samen met minstens halftime beroepsschrijvers.

Je wilt laaaaang met ons samenwerken

Schrijf.be is, met nadruk, geen onlineverhuurplatform van freelancetekstschrijvers. Wij werken samen met twéé Engelstalige copywriters/hertalers, die al onze opdrachten toegeschoven krijgen. Zij gelukkig, wij gelukkig, klant gelukkig.

Je bent een pietje-precies

Schrijf.be gaat nooit in de fout. Daarvoor vertrouwt het op Caramba, zijn eigen webgebaseerde software die elk project van a tot z aanstuurt. Maar dat lukt alleen als Caramba op zijn beurt mag rekenen op een nauwgezette gebruiker zoals jij.

Jouw woord is een woord

Een deadline is heilig voor jou.

Interesse?

Mail je cv, portfolio en tarief naar info at Schrijf.be. Voeg er zeker jouw UK hertaling van deze test aan toe. Dan krijg je sowieso onze feedback – ook als het een ‘nee’ zou zijn.