Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Wat disproportioneel ...

Het journaal van vorige vrijdag presenteerde me het méést misplaatste eufemisme sinds de klassieke Grieken.

Een leraar steekt het hoofd van een leerling in een emmer vol mortel. En wat zegt de advocaat van de school  gniffelend? "Mijn cliënt reageert heel sereen (sic) en beseft dat zijn reactie wat disproportioneel was."

Taalmisbruik

Natuurlijk oordeel ik niet over de leraar en/of de feiten. Dat laat ik graag over aan de experts.

Maar dat zo'n ivorentorenjurist het aandurft via een laconiek eufemisme ook maar een greintje bagatellisering in zijn commentaar te brengen: daar zakt mijn broek dus van af. Een kind zijn hoofd in een emmer met mortel steken, afdoen als een 'wat disproportionele reactie' is een absolute taalmisdaad. 

Ten eerste is 'disproportioneel' geen woord dat uit de mond van die leraar komt. Dat is een stadhuiswoord, meer nog: typisch juristenjargon. Een normaal mens spreekt gewoon over 'overdreven'. Maar eigenlijk maakt die 'wat' het pas echt erg. Zo van: Euh, pas op, niet écht disproportioneel hé, neenee: maar een beetje disproportioneel, amper disproportioneel, enigszins disproportioneel, ...

Straf

Op die manier een stijlfiguur misbruiken, beledigt en minacht alle kinderen, ouders, grootouders, collega's en andere weldenkende mensen die op dat ogenblik tv-kijken. Dus ook een eindredacteur (zelf ouder, grootouder én ex-leraar) krult dan vier keer zijn taaltenen. Iemand zou zo'n taalhooligan de mond moeten snoeren! Taal is te edel en mooi om zo schofterig  te misbruiken.

Kan de wetgever voor dit soort blasfemische taalvergrijpen ook wat disproportionele straffen voorzien?

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.