Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Taalgevoel ontward

Ons Elke was er niet blij mee. Verwonderd dat ik niet toegaf aan haar taalgevoel. Zij vond dat het ‘uw menselijk kapitaal’ moest zijn, zonder buigings-e.

Regel of aai?

Tja, wat kon ik doen? Haar gelijk geven, terwijl ik wist dat de regel het anders zegt? Of haar taalgevoel honoreren met een grootvaderlijke aai en de buigings-e-regel aan mijn laars lappen? Eerlijk: ik heb eraan gedacht. Omdat het zo'n schatje is. Maar de verdomde plicht riep en ik hoorde Wim al in de verte roepen dat ik de lijn strak moet uitzetten in twijfelgevallen. Want dat moet een eindredacteur doen: knopen doorhakken en twijfels bannen.

Neologisme?

En laat dit duidelijk zijn: de buigings-e-regel is een randgeval. Hij danst op de slappe koord. Vooral wanneer die begint te bengelen als ze vaste en niet-vaste uitdrukkingen in het vizier krijgt. Want wat is een vaste of geijkte uitdrukking? Als zo een uitdrukking of woordcombinatie in van Dale staat, ben ik zeker: dan mag de 'e' wegvallen. 

En nu vind ik daar wel 'het maatschappelijk kapitaal', maar niet 'het menselijk kapitaal'. Bovendien gebruik je 'menselijk' hier in zijn letterlijke betekenis: het gaat hier om een kapitaal van mensen, geen humaan kapitaal. Dus moet je de buigings-e schrijven, anders krijg je de figuurlijke betekenis van het adjectief.

Onbeklemtoonde lettergrepen

Ruud Hendrickx vertelt op het schitterende VRTtaal.net waarom wij ons niet happy voelen met 'uw menselijke kapitaal'. Met de buigings-e erbij wordt 'menselijke' een woord met één beklemtoonde lettergreep en drie onbeklemtoonde lettergrepen: men-se-lij-ke. "Dat klinkt zo raar, meneer ... Dat zeggen wij niet."

Het goede doel: de klant

Dus zegt bibi waarop het in dit geval staat: 'het menselijke kapitaal'. "Ja, maar, mijn taalgevoel zegt iets anders!" en "Volgens mij betekent het nu niet meer hetzelfde ..." rollen over de van emotie bevende lippen. Warme liefde en tedere vriendschap helpen de eindredacteur dan kalm te blijven en de Schrijfbeer of -berin in de armen te sluiten voor het goed...e doel: het beste van het beste willen voor onze klanten en voor ... onszelf.

Kjk voor meer informatie ook eens op:

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.