Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Schrijf.beblogbijdrage?

Pepsiflesje, Telenetabonnement, Dellcomputer, Merakarchief, ...

Aaneengeschreven samenstellingen met merknamen stoten de lezer vaak tegen de borst. En de trotse eigenaar van de merknaam nog meer.

En toch hoort het zo, volgens het Groene Boekje van de Nederlandse Taalunie.
"Al kunnen we ook een streepje zetten tussen de twee delen om de merknaam beter te doen uitkomen, maar dat is niet verplicht", zeggen ze in hun taaladvies. Tja, dat heet dan warm en koud blazen. En daaraan hebben tekstschrijvers een broertje dood.

Dan is VRTtaal.net tenminste duidelijk: "Bij een samenstelling met een merknaam zetten we bij de VRT een koppelteken." Tsjak: knoop doorgehakt. Terecht, want ook voor ons hoort een merknaam apart te staan - zeker in commerciële teksten.

Daarom voegt Schrijf.be hic et nunc aan zijn Stijlgids toe: "Zet een streepje na een merknaam in een samenstelling." En schrijven wij voortaan Pepsi-flesje, Telenet-abonnement, Dell-computer en Merak-archief. Tenzij (de stijlgids van) de opdrachtgever dat niet toelaat: dan plooien we uiteraard ...

 

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.