Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Schrijf.beter 112

 1. Bovendien zijn onze producten volledig in lijn met uw smaak.
  conform
  In lijn met is een letterlijke vertaling uit het Frans en dus niet correct.
     
 2. Tijdverlies door douaneformaliteiten kosten tijd en dus ook geld.
  kost
  Heel verraderlijk! Het onderwerp is tijdverlies en niet douaneformaliteiten. Dus derde persoon enkelvoud!
     
 3. Vertrouw ons uw voertuig toe, en slaap op uw twee oren.
  slaap of wees maar gerust
  Op uw twee of uw beide oren slapen is een gallicisme. Correct is ook 'vast slapen'.
     
 4. Sommige kleinhandelaars specialiseren zich in sterkedranken en wijn.
  sterkedrank
  Volgens de Woordenlijst en Van Dale heeft sterkedrank geen meervoud. En in twee woorden heeft het natuurlijk een andere betekenis.
     
 5. U krijgt de klok rond informatie over de oorzaak van stroompannes op het middenspanningsnet.
  stroomstoringen
  Een panne is een soort motorpech: in een auto of een vliegtuig. In panne vallen is dus in correct Nederlands: motorpech krijgen.
              

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.