Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Schrijf.beter 098

 1. U krijgt uiterlijk binnen 48 uur antwoord.
  uiterlijk over of binnen
  Uiterlijk was vroeger de enige mogelijkheid, maar ten laatste mag ondertussen ook. Maar uiterlijk én binnen ... dat is natuurlijk van het goede te veel: dubbelop!
     
 2. Hebt u technische vragen over uw energiebeheer zoals bijvoorbeeld verwarming en airconditioning?
  zoals of bijvoorbeeld
  Nog zo'n dubbelopje, dat ongelooflijk vaak opduikt. Een van de twee (het eerste is een onderschikkend voegwoord van vergelijking en het tweede een bijwoord) volstaat om een voorbeeld aan te kondigen.
     
 3. Het expertenteam beantwoordt al uw vragen over fotovoltaische energie.
  expertteam ... fotovoltaïsche
  Hoe zat dat weer met die regel van de tussenletters -e- en -en- ? Als het eerste lid van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat (ook) een meervoud op -s heeft, dan blijft het in het enkelvoud.
  En dat deelteken op de i bij fotovoltaïsche moet er echt op. Wat een moeilijk woord trouwens ...
     
 4. Liefst 90 procent minder broeikasgassen, zware metalen en andere luchtvervuilende stoffen komen dan vrij.
  komt
  Het onderwerp van komen is 90 procent, de rest is bijvoeglijke bepaling bij procent. Maar die lange bepaling trekt zoveel aandacht dat het werkwoord bijna vanzelf in het meervoud gaat staan.
     
 5. U ontdekt interessante trefwoorden waarmee prospecten uw website binnen komen.
  prospects ... binnenkomen
  Prospect heeft volgens Van Dale twee meervouden: in de betekenis van 'vooruitzicht' is het meervoud prospecten. Maar in de betekenis van 'gegadigde' of 'potentiële klant' is het meervoud prospects. Het Engelse woord dus.
  En binnenkomen schrijf je in één woord: een vluchtige blik in de Woordenlijst leert je dat. :)  
    

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.