Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Réussir son bébé

Verschillen tussen talen blijven fascineren. Zo gebruikt het Frans vaker werkwoorden dan het Nederlands. Bijvoorbeeld wanneer je een eigenschap achter een zelfstandig naamwoord plakt. Zoals in: een broodje met kaas, of nog korter: een broodje kaas. Fransen maken daarvan: een broodje belegd met kaas.

Een mooi voorbeeld zag ik laatst in de slogan van een winkel: Réussir son bébé. Vertaal dat maar eens!

Van Dale geeft als betekenissen voor réussir: doen slagen, tot een goed einde brengen. Bijvoorbeeld: un but (een doelpunt maken), son coup (zijn slag slaan), un examen (voor een examen slagen), un plat (een gerecht voortreffelijk klaarmaken) of un tableau (een mooi schilderij maken).

Maar een baby?

Een mooie baby maken? Slagen voor je baby? Je baby voortreffelijk klaarmaken? Trouwens, het Nederlands gebruikt in zo'n geval de gebiedende wijs. Slaag voor je baby! Maak een mooie baby! Nee, dat wordt niks.

De oplossing is het werkwoord liquideren, zoals de copywriter deed: Voor een gelukkige baby. Extra voordeel: deze versie heeft niet de nare bijsmaak van de Franse.

Die lokte namelijk heel wat protest uit. Blogs van boze mama's gingen tekeer tegen de logique productivo-compétitive en noemden de slogan une horreur consumériste et culpabilisante. Vertaal dat maar eens!

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.