Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Op een weer

Mijn oudste zoon van zeven blijft maar zeuren over het stuk taart dat ik hem beloofde.  Lichtjes moegetergd, zeg ik: "En nu genoeg! Manmanman, als jij eenmaal op een weer zit ... "

Wel gezegd, niet gekend

Mijn schoonzus kijkt me verwonderd aan: "Wat is dat: een weer?" Tja, dat weet ik ook niet, beken ik blozend. Mijn lief wel: "'Dat is een verharding in het hout. Van daaruit groeit een tak aan een boom.  Een weer is zo hard, daar kom je met je boor niet door." Nu ben ik verbaasd. Dat hij dat weet. Hij is hoegenaamd geen handige harry. Maar wel een man. En die hebben blijkbaar wat met krachtwerktuigen.

Uitschuivertje

Van Dale - ook een man - bevestigt het verhaal. Alleen staat volgens hem de uitdrukking voor: 'er niet uit komen, geen beslissing kunnen nemen'. Terwijl ik het eerder als 'blijven drammen' versta. Of hoe betekenissen verschuiven. En taalkundigen ook wel eens uitschuiven.

Dat een copywriter alles over taal weet, is een weerbarstige overtuiging. Het klopt niet altijd. Dus richt niet aller ogen op kwatta als een woord of uitdrukking uitleg nodig heeft. Soms hebt u beter een woordenboek bij de hand. Of een niet-klussende klusser.

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.