Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Copywriting

Boeken over helder, professioneel of foutloos schrijven? Die vind je aan de meter. Maar die over copywriting en copywriters zelf zijn dun gezaaid.

Vorig weekend viel mijn oog op ... 'Copywriting', het eerste deel in de 'Basics Advertising'-serie. Engelstalig, dat wel, maar verhelderend voor wie met zijn carrière een nieuwe richting wil inslaan.

Beeld én woord

Dit boek dwingt de copywriter nu eens niet in het keurslijf van het woord. Het laat net zien hoe de conceptuele copywriter op de wip zit van het verbale en het visuele. Hoe hij woord en beeld elkaar laat versterken.
Die wisselwerking is vaak het sterkste in advertenties. En dat is meteen ook de achillespees van dit boek: het accent ligt nadrukkelijk op short copy en 'above the line'-communicatie. 'Below the line' en 'through the line' behandelt het stiefmoederlijk.

Inspiratiebron

Toch is het prettig bladeren - en lezen - in de 175 pagina's. Ideaal om ideeën op te doen en de basisregels van het vak onder de knie te krijgen. Bovendien is het geschreven met een knipoog - zelfs de summiere woordenlijst. Daar is een copywriter 'a harmless drudge who is generally poorly rewarded for generating scintillating ideas and sparkling texts'. QED

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.