Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Een dt-instinker ... Welke van de volgende twee is juist?

 • Meld u aan!
 • Meldt u zich aan, alstublieft.
   

Antwoord: alle twee.

 • In het eerste geval is de 'u' een werderkerend voornaamwoord
  en staat het werkwoord in de imperatief - dus zonder 't'.
 • In het tweede geval is de 'u' een persoonlijk voornaamwoord
  en krijgt het werkwoord wel een 't'.
   

U = uzelf? Géén t!

Wind u niet op over deze grammaticale uitleg.
Want er is een geheugensteuntje.

Kunt u de 'u' door 'uzelf' vervangen?
Dan is de u een wederkerend voornaamwoord.
En krijgt het werkwoord géén t.

Wind uzelf dus vooral niet op.

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.