Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

Algemeen Afrikaans

Adam en Eva? Die spraken Afrikaans - dat beweert antropoloog Quentin Atkinson in het vakblad Science, dat ik gemakkelijkheidshalve uit De Standaard plukte.

Afrika: een land vol klanken

Atkinson zegt nog meer: niet alleen spraken onze voorouders Afrikaans. Ze hadden ook een breder klankenpalet dan wij vandaag. Die eer valt de Afrikaanssprekenden nog altijd te beurt. Of ietsje eenvoudiger uitgelegd: wie een Afrikaanse taal spreekt (vroeger of nu), heeft meer taalkundige diversiteit. Of nóg eenvoudiger: hoe verder van Afrika? Hoe minder klanken.

Van meer naar minder klanken

Het dalende aantal klanken is te wijten aan onze stichters. Het ging telkens om een kleine groep familieleden (met dezelfde genen) of vrienden (met hetzelfde accent) die samen wegtrokken. Alleen hun dialect bleef bestaan. Trokken uit die kleine groep opnieuw mensen weg? Dan werd alleen hun taal verspreid. En zo verminderde telkens het aantal klanken.

Bakermat van Vlaanderen

Nader onderzoek moet het nog bevestigen, maar ik durf alvast beweren dat het Antwerps in Vlaanderen de taal met de meeste klanken is. Wat dus betekent dat de Vlaamse Adam en Eva hun nestje aan de Schelde bouwden.

Reacties

Reageer

Privacyverklaring:

Schrijf.be gebruikt uw e-mailadres nooit voor promomails.
Schrijf.be geeft uw e-mailadres nooit aan derden.