Ga naar de inhoud
Let op: Om het voor u gemakkelijk te maken, gebruikt deze website cookies. Akkoord Niet oké.
Schrijf.be

Copywriters: wat drijft hen? Waarvan worden ze warm of koud? Neem een kijkje achter de schermen!

placeholder

Mike Vandenhooft lanceerde in 1998 als eerste in België een bureau dat voor 100 procent was gewijd aan zoekmachineoptimalisatie: Extenseo. Vandaag is hij medeoprichter en marketingmanager bij Newpharma, een van de grootste onlineapotheken van Europa.

Gekopieerde content

placeholder

Volgens Gary Illyes is 60 procent van het web gekopieerde content. Dat wil zeggen dat drie vijfde van de content van alle URL’s die op internet beschikbaar zijn, gekopieerd zou zijn. Dat is te gek, toch? Maar hij geeft ook aan dat die inhoud in de meeste gevallen niet opzettelijk gekopieerd is. Het gaat dan om een zekere mate van nalatigheid van de webmaster, zonder de bedoeling om iemand te schaden.

Deze bijdrage gaat over gekopieerde content in e-commerce. Als u een e-commercebedrijf hebt, kunt u problemen krijgen met Google of niet de gewenste posities bereiken in de zoekmachines indien uw content van andere sites afkomstig is of binnen uw eigen site gekopieerd is (productbeschrijvingen, merken, categorieën, ...). Uw site wordt dan als minder kwalitatief beschouwd.

Er bestaan een aantal technieken om gekopieerde content te bestrijden, om ze aan Google te melden of eenvoudigweg de manier te verbeteren waarop crawlers omgaan met uw gekopieerde content.

Wat is gekopieerde content?

Gekopieerde content is de gedeeltelijke of gehele overname van de content op uw site of een externe site. Gewoonlijk onderscheiden we twee soorten gekopieerde content. Die behandelen we op een verschillende manier.

Ten eerste intern gekopieerde content: content die tussen verschillende pagina’s van dezelfde site op dezelfde domeinnaam wordt gekopieerd. Het is inderdaad moeilijk om alle aspecten van een e-commercesite in gedachten te houden (productgegevens, contentartikelen, categorieën, ...).
En dan is er ook extern gekopieerde content. Deze content kopiëren, betekent dat iemand exact of gedeeltelijk de content van uw site overneemt, of omgekeerd. De content is dan aanwezig op een andere domeinnaam. Deze benadering is ook van toepassing op kopiëren tussen uw eigen geografische domeinnamen, bijvoorbeeld: uwsite.nl en uwsite.be.

Remt gekopieerde content de evolutie van uw e-commercesite?

Intern of extern gekopieerde content geeft Google werk voor niets omdat zijn robot de content van alle gekopieerde pagina’s twee keer zal moeten lezen en indexeren. Deze benadering dwingt Google ook om keuzes te maken en de content te kiezen die het pertinentst lijkt voor de gebruiker. Tijdverlies dus en dat zou u ook niet leuk vinden.

Posities in de zoekmachines zijn bijzonder belangrijk, en met name in e-commerce. Gekopieerde content heeft geen voordelen, maar ook geen nadelen voor uw site. Behalve als Google merkt dat u het met opzet doet, om de zoekmachinegigant te bedriegen. Google zal de originele versie kiezen op basis van de datum van de eerste indexering en de populariteit van de site. De gekopieerde versie zal geen autoriteit krijgen omdat de content gekopieerd is.

Hoe vindt u gekopieerde content?

Er bestaan een aantal manieren om gekopieerde content te vinden. Gaat het over extern gekopieerde content? Dan raad ik u aan om te beginnen met de site Plagiarism Checker. Via deze gratis site ontdekt u of content op internet gekopieerd is en bepaalt u het percentage gekopieerde tekst. Als u leraar bent, kan dat u helpen om de slimmeriken te identificeren die hun teksten van het internet kopiëren ...
Zoekt u een totaalprogramma tegen betaling om de hele gekopieerde content van uw site te analyseren? Dan is Killduplicate een goede keuze.

Intern gekopieerde content in e-commerce

Het is goed om een mooie e-commercesite te hebben. Maar een goed gecodeerde, originele site met veel content is beter.

Er bestaan vele soorten intern gekopieerde content, en meer pagina’s creëren zonder de content te wijzigen, kan nadelige gevolgen hebben voor uw site (minder verkopen, mindere kwaliteit van de site en een lagere positie in de zoekmachines).
U kunt deze content zelf wijzigen. Voor de uitvoering van sommige verbeteringen is natuurlijk veel tijd nodig, maar andere zullen sneller in gebruik kunnen worden gesteld. Wij zullen er een aantal overlopen.

Gekopieerde content in product- en merkbeschrijvingen

Een typische fout van veel webshops? Een ‘universele’ product- of merkbeschrijving overnemen om deze op meerdere productfiches of meerdere merkpagina’s van de site te kopiëren.

U verkoopt bijvoorbeeld producten uit het assortiment ‘X’ en in plaats van een afzonderlijke beschrijving voor elk product met de kenmerken en verschillen ervan, praat u over het assortiment X en komt deze tekst bij meerdere producten terug. Dat is niet pertinent in deze context en Google weet dat natuurlijk ook. Dat geldt eveneens voor uw producten in verschillende verpakkingen. Het is inderdaad veel (maar noodzakelijk) werk om een andere beschrijving te maken voor een doosje met 30 capsules en een doosje met 50 capsules als u verschillende productfiches hebt voor elke verpakking (het beste is een enkele productfiche met een vervolgkeuzemenu met de verschillende verpakkingen).

In eerste instantie moet u natuurlijk niet hele pagina’s tussen verschillende delen van uw site kopiëren. Soms zijn bepaalde pagina’s verborgen of vergeten door de webmaster, hoewel ze nog steeds worden geïndexeerd. U hebt bijvoorbeeld een pagina over Nuxe-olie die op twee verschillende URL’s wordt weergegeven:

  • uwsite.com/nuxe-olie
  • uwsite.com/nuxe-lichaamsolie

In tweede instantie wordt soms, afhankelijk van verschillende labels of merkpagina’s waaraan u de producten toevoegt om ze beter te klasseren, een nieuwe URL aangemaakt. Deze pagina’s zijn soms slecht georganiseerd op de site en bevatten veel dubbele pagina’s.

Bijvoorbeeld:

  • uwsite/gezondheid/shampoo/shampoo-kilo-bio
  • uwsite/producten/shampoo-kilo-bio

Deze content wordt door Google niet gewaardeerd omdat u Google nodeloos veel werk bezorgt en uw bezoekers naar twee aparte pagina's leidt. In dit specifieke geval moet een verwijzing 301 of een rel=”canonical” worden geïnstalleerd. Dat is bijzonder belangrijk om de structuur van uw site te behouden en Google uw favoriete pagina aan te geven, zonder de waardevolle Link Juice te verliezen. Denk aan de gebruiker, denk aan Google.

Gekopieerde content in html-code

Afhankelijk van de manier waarop u uw site organiseert en codeert, kan het zijn dat verschillende delen van de code op verschillende plekken gekopieerd zijn.

Metatags

Laten we het ook eens hebben over metatags. De Google Search Console zal u waarschuwen als sommige metatags werden gekopieerd tussen de verschillende pagina’s van uw site. Dat gebeurt regelmatig en benadeelt de websites omdat elke pagina wordt geacht haar eigen doel te hebben. En dit doel moet beschreven zijn in de meta title en -description.
In het algemeen moet u erop letten dat Google uw titels en beschrijvingen als uniek beschouwt. Dit punt kan worden gecontroleerd via de Search Console van Google Webmaster Tools, die u zal waarschuwen als er elementen gekopieerd zijn.

Proportie van het model in de hele pagina

Als webshop zult u zeker informatie hebben die zich op vele plekken bevindt, zoals uw leveringsinformatie die op elke productfiche voorkomt. Die houdt geen direct verband met de oorspronkelijke content van het merk, maar maakt deel uit van wat ik het paginamodel zou willen noemen.

U moet erover waken dat het model niet te veel plaats gaat innemen in de html-code en de content van uw pagina. Het voornaamste aspect van het web en elke website is natuurlijk de content, niet de lay-out. Als u elementen hebt die identiek blijven als u van pagina verandert (een voettekst, navigatie, kolommen enz.), dan moet u erop letten dat deze elementen niet (te) veel content bevatten. U kunt beter het model verlichten en de voorkeur geven aan oorspronkelijke content die met elke klik verandert.

Oplossing voor intern gekopieerde content?

U zult er wat moeite voor moeten doen, vooral als uw productaanbod uitgebreid is. De optimale oplossing is het handmatig personaliseren van uw beschrijving (productbeschrijving en meta description) en de titel (H1 en metatitel) van elk product afzonderlijk, voor meer pertinentie en betere posities in de zoekmachines.

Soms zien we op een e-commercesite verschillende categorieën met dezelfde benaming en dezelfde beschrijving. Als u uw site bijvoorbeeld per leeftijdscategorie onderverdeelt, hebt u een categorie vitamines voor mensen boven de vijftig en een categorie vitamines voor jongeren. Als uw categorieën geen verschillende beschrijvingen kunnen hebben, moet u ze groeperen.

Extern gekopieerde content in e-commerce

Ten aanzien van externe sites (spam, concurrentie, ...)

Buiten de juridische aspecten en buiten het feit of het met of zonder toestemming plaatsvindt, zal kopiëren uw site niet benadelen.

Google bevestigt dat: “Dubbele content heeft geen specifieke nadelige gevolgen voor uw site, behalve als het doel het bedriegen en manipuleren van de resultaten van de zoekmachines lijkt te zijn. Bij problemen van dubbele content, als u onze aanbevelingen niet volgt, zullen wij kiezen welke versie van de content wij in onze zoekresultaten zullen weergeven.”

Daarom is de publicatiedatum in dit geval een belangrijke factor, maar ook de kwaliteit. Google zal zichtbaarheid geven aan de pagina die het eerst is verschenen en van goede kwaliteit is. Anderzijds zal Google weinig zichtbaarheid geven aan de kopieën. Vanuit een juridisch oogpunt moet u letten op de wetten op plagiaat en intellectueel eigendom als u content overneemt van een site zonder toestemming van de auteur ervan.

Wanneer uw tekst is gepubliceerd en uw concurrent Jan Jansen die kopieert, kan het zijn dat de zoekmachines zich vergissen bij de identificatie van de oorspronkelijke tekst, omdat beide teksten bijna tegelijkertijd gepubliceerd zijn en de crawlers als eerste op de site van Jan terechtkomen. Zijn tekst wordt dan als de originele tekst geïdentificeerd. Hij zal dus ook een betere plaats krijgen in de zoekmachines.

In dit geval moet u de bewijzen bewaren dat u de auteur van de tekst bent. En kunt u de overtreding van uw auteursrechten ook melden aan Google (DMCA-verzoek).
Bovendien is een veelvoorkomende SEO-fout het overnemen van de productbeschrijving die uw leverancier u heeft gestuurd en die op uw site copy-pasten. Deze beschrijving bevindt zich vervolgens zowel op de site van de leverancier als op de sites van andere verkopers. De originele versie zal het overwicht hebben. En dat is waarschijnlijk de versie van uw leverancier.

Hou uw content dus interessant voor uw bezoekers en herformuleer deze beschrijving. Dat kan alleen maar voordelig voor u zijn. Of nog beter: zoek aanvullende informatie over de producten van uw leverancier en verbeter de beschrijving! Als u uw eigen beschrijving maakt, geeft dat u een kans om de enige echte originele versie te hebben.
Als u geen tijd hebt om deze versie te wijzigen, maakt u een link naar de originele versie van de tekst. Google ziet dan dat u weet dat deze tekst op andere plekken bestaat en zal rekening houden met uw transparantie.

Tussen uw eigen domeinnamen

Zo ingewikkeld en tijdrovend als het kan zijn om de gekopieerde content van uw concurrenten te verminderen, zo eenvoudig kan het zijn om de gekopieerde content tussen uw eigen sites te verminderen (dat hangt alleen van u af!).

Geografische domeinnamen

Heeft uw site meerdere geografische extensies? U verkoopt in verschillende Europese landen en elke site heeft haar eigen platform? In dit geval zult u blij zijn met deze tip.
Er bestaat een heel eenvoudige manier om Google te laten weten dat dezelfde pagina verschillende malen bestaat en alleen is gekopieerd volgens de geografische zone. Publiceert u een tekst voor uw Nederlandse klanten, gevolgd door een tekst voor uw Belgische klanten – een identieke tekst maar op twee verschillende URL’s? Dan kunt u dat eenvoudig aangeven door een kleine code die u in de header van elke gekopieerde pagina plaatst:
 

  • <link rel=”alternate” href =”newpharma.be pharmacie/bio-oil/416890/bi-oil-herstellende-olie-60ml-promo.html hreflang=”nl-be”>
  • <link rel=”alternate” href=”newpharma.nl/bio-oil/416890/bi-oil-herstellende-olie-60ml-promo.html” hreflang=”nl-nl”>

In het bovenstaande voorbeeld geeft de eerste regel aan dat de site Newpharma.be de Nederlandstalige pagina voor België is. De tweede regel geeft aan dat de pagina Newpharma.nl identiek is, maar dat elke pagina voor een afzonderlijke doelgroep bestemd is. Dat wil zeggen de Belgische internetgebruikers in het eerste geval en de Nederlandse internetgebruikers in het tweede geval.

URL-aliassen

En dan is er nog een belangrijk punt. Configureert u uw webserver? Denk er dan aan om een 301-verwijzing te installeren op de variaties van uw URL, bijvoorbeeld met of zonder www, http of https.

Als u dat niet doet, zal Google alle pagina’s dubbel indexeren, ervan uitgaan dat het twee afzonderlijke sites zijn en ze afzonderlijk analyseren. Dat is dus net alsof u uzelf beconcurreert. Dat geldt ook voor subdomeinen als die op welke manier dan ook op uw root site lijken.
En voor de sites waaraan uw ontwikkelaars werken en uw testsites als die op welke manier dan ook op de pagina’s van uw root site lijken. Let erop dat ze niet door robots kunnen worden geïndexeerd  (bijvoorbeeld door ze met een wachtwoord te beveiligen).

Ter afsluiting

U hebt het goed begrepen. De strijd tegen gekopieerde content kost tijd en is niet eenvoudig. Ik eindig met dit punt: originaliteit. Als we op internet een product of content zoeken, willen we de best mogelijke ervaring met een originele, goed geschreven, volledige website. Wees die site, wees uniek, wees de goede leerling die zich van de anderen onderscheidt dankzij zijn originaliteit en zijn oog voor detail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placeholder

Tom Rumes is opleidingshoofd en onderzoeker aan de Thomas More-hogeschool, professioneel trainer in binnen- en buitenland en coauteur van het boek 'How To Story'. Altijd zal hij straffe storytelling proberen te koppelen aan nieuwe technologie. Of het nu gaat over cross-, trans- of deep media … alles start nog altijd met een sterk verhaal!

                               Kleine cameravrouw met badmuts

placeholder

Een kantoorgebouw in Brussel, ik lig op mijn buik in een hoekje van een bureau. Het enige wat te horen is, is het geluid van een ingehouden ademhaling. Een positie en sfeer die je wel eens tegenkomt in oorlogsgebied. Maar hier vliegen de kogels ons alsnog niet om de oren. De reden van dit merkwaardige tafereel? Mijn eerste 360°-videoproductie. De hel voor een videomaker: de ruimte is je shot en de point of view-aanpak brengt dynamiek in het verhaal. En aangezien je als maker niet in beeld kunt komen, liggen we daar uit beeld, achter een archiefkast.

De CEO van de nieuwe start-up leidt ons door het gebouw, de 360°-videocameraman volgt.
Gelukkig voor ons is het een creatieve ruimte, zoals het uiteraard hoort bij een start-upomgeving. Op die manier ontdek je als kijker mee de ruimte – idealiter met VR-bril.

Bij een eerste test, met de camera via een soort harnas boven het hoofd van onze cameraman, zien we dat het perspectief totaal fout is. De camera hangt te hoog, je kijkt continu neer op onze gids. Een perspectief dat alles heeft om de video te doen mislukken.
Dat is buiten onze productieassistente gerekend. Met haar 1 meter 60 wordt ze gebombardeerd tot volwaardige cameravrouw. Er wordt een kostuumvest over haar hoofd getrokken met een kleine opening vooraan zodat ze toch niet te veel tegen de meubels botst.

Alleen zo krijg je als kijker het gevoel dat je een personage bent.
Als je naar beneden kijkt zie je je eigen schouders.
Time is money, de productie is gered. Zou je denken.

Maar dat is buiten het Selah Sue-kapsel van de cameravrouw gerekend. De blonde lange haren gaan alle kanten op en doorkruisen telkens het 360°-beeld. Gelukkig zijn er in Brussel heel wat sportwinkels waar ze ook zwembenodigdheden verkopen. Om dan uiteindelijk wel te kunnen starten, met een kleine cameravrouw, een te groot kostuumvest én met een badmuts. De grenzen van een nieuw genre opzoeken, gaat soms gepaard met een stevige dosis Comedy Capers.

We zijn er dus nog niet. Alvast vijf simpele tips.

1) Alles start nog altijd met een goed verhaal

360°-video vereist een andere manier van storytelling. Een film vertrekt vanuit beats of handelingen. Bij 360°-video moet je denken in momenten. Je geeft de kijker letterlijk extra tijd om de ruimte te verkennen. Als iemand een bril opzet gaat hij sowieso in detectivemodus. Als storyteller of contentmaker moet je dus een goed evenwicht zoeken tussen het exploratieve en het narratieve. Hoe meer verhaal, hoe minder immersie en omgekeerd. Maar ook binnen 360°-video heb je een verhaal nodig, een spanningsboog. Anders haakt de kijker af.

2) Hitchcock is soms ver weg

In een ver verleden heb ik op de filmschool termen zoals overshoulder, dolly shot of scherpteverlegging meegekregen. Regisseren voor 360°-video is totaal anders. Je kaders worden niet bepaald door de plaats van je camera of de lens die je kiest. De ruimte is je shot. We moeten de filmtaal deels opnieuw uitvinden. Een close-up kan perfect, maar dat doe je door karakters dichter bij de camera te laten komen. De mise-en-scène binnen een shot is dus heel belangrijk. Je ziet heel veel technieken uit het theater of de gamingindustrie binnensluipen in de 360°-videowereld.

3) Dome VR

VR, AR, 360°-video, … allemaal immersieve technologieën, maar toch zijn er heel wat verschillen. Zo is animated VR meestal interactief en kun je rondlopen in een fictieve wereld. De immersie is daar totaal, je voelt je echt deel van die wereld. Dat is bij 360°-video niet altijd het geval. Met een teleurgestelde kijker als gevolg. 360°-video blijft vaak steken in Dome VR, waarbij je als kijker alleen mag toekijken, je perspectief niet verandert en je niet kunt rondlopen. Alles blijft statisch. Tracht dat, indien mogelijk, te vermijden. Geef je kijker een rol in het verhaal, plaats je camera op een bewegend voorwerp (logisch binnen het verhaal), maak van je camera een karakter, ga voor point of view-opnames en voor maximale dynamiek. 

4) Location, location, location …

Je locatie wordt een karakter op zich. Besteed daar dus extra aandacht aan. Een goede VR-scène moet je triggeren om die opnieuw te bekijken, de zogenoemde multilayer scenes. Dat effect krijg je alleen als de locatie genoeg vet heeft. Zorg dat de kijker redenen heeft om rond te kijken. De actie mag zich niet alleen in één deel van de sphere bevinden. Je moet de aandacht van de kijker dus gaan leiden, anders mist hij zaken. Maar zo subtiel dat het niet opvalt. Je kan dat doen met licht, geluid, haptics, … Maar hoe meer je de kijker wilt leiden, hoe meer die zijn eigen parcours wil verkennen. Een evenwichtsoefening dus. 360°-videoregisseurs spreken dan ook over presence design: je shot zo opbouwen dat de kijker denkt dat hij echt aanwezig is.

5) De bomma ligt wel wakker van de kwaliteit

Saaie technische discussies over het aantal 'K' je video het best kan hebben, probeer ik altijd te vermijden. Een normale mens ziet het verschil amper en slechte content blijft slecht. Ook al film je in 8K. Bij 360°-video is dat toch een ander verhaal. Op consumer-camera’s zie je de letters 4K duidelijk blinken. Maar dat is de kwaliteit van de volledige sphere. Als je de video bekijkt via een VR-bril hou je per oog amper SD-kwaliteit over. Back to the eighties zeg maar. En daar stoor je je als consument wel aan. Kies je camera, en dus kwaliteit, vooral in functie van later gebruik en platform. Is het voor social media en wordt het vooral bekeken op een smartphone, dan kom je perfect weg met de Ricoh Theta of de Samsung Gear. Wil je professionele 360°-video die je ook kunt bekijken via VR-bril dan is een camera zoals de Insta 360 Pro een fijne keuze!

Come back and stay for good this time

VR bestaat al meer dan vijftig jaar, maar is nooit echt doorgebroken ondanks de vele pogingen. Sterft VR een stille dood zoals bijvoorbeeld 3D-tv? Ik denk het niet. Er is nu al meer kwaliteitsvolle content, 360°-video op je smartphone werkte als katalysator en de prijzen van camera’s en brillen blijven dalen. Gaan we onze tv-toestellen dan massaal buitengooien? Dat denk ik dan ook weer niet. VR is een evolutie, geen revolutie. Bekijk VR meer als add-onproduct, als deel van je (toekomstige) mediamix.

Schrijf.be gastblogger

Oliver Op de Beeck is zaakvoerder van het digitale marketingbureau Kreatix.
 

Oliver Op de Beeck over conversie verhogenHet mooiste aan een website is dat die de verkoopklus voor u kan klaren. Maar dat lukt alleen als u uw website zo optimaliseert dat het voor uw bezoekers gemakkelijk is om een actie te ondernemen. Wij geven drie tips om de conversie op uw website te verhogen.

 

Conversie is een algemene term voor een actie. Welke acties belangrijk zijn, is voor elk bedrijf anders. Bij Kreatix hanteren wij drie soorten conversies:

1. offerteaanvraag (primair)
2. gratis websiteanalyse (secundair)
3. inschrijving op de nieuwsbrief (tertiair)

Wij hebben natuurlijk het liefst dat u meteen een offerte aanvraagt. Doet u dat niet? Dan analyseren we graag uw website. Als u toch nog afwachtend bent, hopen we dat u zich alvast inschrijft op onze nieuwsbrief. Onze website is geoptimaliseerd voor deze drie conversies.

TIP 1: Optimaliseer uw above the fold

Het belangrijkste deel van uw website is het stuk dat wordt ingeladen zonder dat uw bezoeker hoeft te scrollen. In vakjargon heet dat stuk: above the fold. Waarom het zo belangrijk is? Omdat daar geen actie vereist is. Dat is wat uw bezoekers meteen te zien krijgen. Het is het deel van uw website dat prospects moet overtuigen om verder te kijken. Belangrijk: willen ze toch al actie ondernemen? Zorg dan dat ze dat ook kúnnen.

We starten met een voorbeeld hoe het niet moet. Let wel: ik nuanceer even door te zeggen dat dat niet per se een slechte website is. Misschien willen de makers ervan gewoon een bepaalde beleving meegeven en is conversie niet hun hogere doel. Dé waarheid over een goede site bestaat niet.

Voorbeeld van foute aanpak

Ik haalde het logo weg om de privacy niet te schenden.

Wat mis ik hier? Ik zie de slagzin 'wellness voor uw wagen' maar dat zegt mij weinig. Mijn auto 'leeft' niet, dus ik hoef die niet te verwennen. Wat ik wil is een carwash met een handige bereikbaarheid, betaalbare prijzen en eventueel persoonlijk advies. Openingsuren staan er wel, maar ik heb geen idee waar de carwash gelegen is. De elementen staan ook raar en de foto erachter is te druk. Ik vind deze above the fold niet geslaagd, omdat ik niet getriggerd ben om verder te kijken. Ik wil meteen alle info.

 

Voorbeeld van goede aanpak

 

Over naar een goed voorbeeld nu van een andere carwash. Deze website is al veel duidelijker voor mij. Ik zie meteen de prijzen. Het adres en de openingsuren staan mooi onderaan. En ik krijg zelfs een cookiemelding, wat wil zeggen dat ze in orde zijn met GDPR. Ik zou dus eerder bij dit bedrijf mijn wagen laten wassen.

TIP 2: Kies één doel per pagina

Verwar uw bezoeker niet met te veel keuzes. Er bestaat zelfs zoiets als 'keuzestress'. Hanteer daarom het KISS-principe: keep it simple, stupid!

Kies één doel per pagina. Bij Kreatix hebben wij verschillende dienstenpagina’s op onze website.

Ik illustreer dat met een voorbeeld, namelijk onze pagina 'website laten maken'. Die is zo opgebouwd dat u op het einde overtuigd bent om een website te laten maken bij ons. Waarom? Ons primaire doel is een offerteaanvraag, dus onze structuur ondersteunt dat.

We bespreken de problematiek van websites, bieden oplossingen, laten recensies van klanten zien en sluiten af met een overzichtelijk contactformulier waarbij u meteen een offerte kunt aanvragen. We sturen u niet door naar onze marketingpagina’s, bieden u geen e-book aan of laten u zich niet inschrijven op onze nieuwsbrief. Wij willen alleen dat u een offerte aanvraagt. Sinds deze switch zien wij waanzinnige resultaten qua conversiepercentage.

Omdat u uw pagina’s zo gericht kunt opbouwen, voelen mensen zich meer aangesproken en gaan ze sneller contact opnemen. Zelfs onze knop is geoptimaliseerd: 'Ja, ik wil meer omzet!'

 

Zo doet Kreatix het

TIP 3: Meet om te weten

Vragen we prospects of ze Google Analytics hebben op hun site? Dan antwoorden ze meestal met 'ja'. Maar vragen we of ze die cijfers ooit bekeken? Dan is het antwoord vaak 'nee'. Herkenbaar?

We doen allemaal graag alsof we mee zijn, maar in het opvolgen kruipt veel tijd. Nochtans: meten is weten. En binnen Google Analytics ligt een schat aan informatie voor u klaar.

Zoals:

● populairste pagina’s op de site: wat trekt de aandacht?
● tijd dat mensen op uw pagina’s blijven: is het interessant genoeg?
● bouncepercentage: welke pagina zit zo slecht in elkaar dat ze weggaan?
● hoe u wordt gevonden: komt het nu toch door die Facebook-post, of is het dankzij Google?
● het conversiepercentage van elk kanaal: als lezers van uw nieuwsbrief drie keer zoveel offertes aanvragen als bezoekers via LinkedIn, dan moet u meer de focus leggen op nieuwsbrieven.

En toch gebruiken zaakvoerders deze tools niet. Het is complex, je moet het leren en het is tijdsintensief. Maar als u dertig jaar geleden tegen iemand die een winkel had zou hebben gezegd dat hij al deze data kon krijgen, dan had die daar vast veel geld voor gegeven. Nu is het zaak om goed om te gaan met het overaanbod. Daarom hanteert u het best de 80/20-regel en kiest u voor een aantal optimalisaties en platformen.

De drie tips die ik hierboven geef, vallen binnen de 20% van de aanpassingen die 80% van de resultaten met zich meebrengen. Optimaliseer uw above the fold. Pas uw teksten aan volgens uw doelgroep en primaire doel. En meet uw inspanningen. Alleen zo kunt u een return on investment berekenen.


Dit artikel is geschreven door Oliver Op de Beeck, zaakvoerder en marketeer bij Kreatix. Een resultaatgericht marketingbureau met een oog op meer conversie. Ze bouwen websites die voor meer omzet zorgen. Meer informatie? Contacteer hem vrijblijvend.


 

placeholder

 

 

 

 

 

Marnix-H Simonis is communicatieprofessional en zaakvoerder van tekstbureau Tonijn.

 

placeholder

In Nederland hebben we lang schamper gedaan over de Belgen. Terwijl het lachen in onze vuistjes verstomt, veroveren de Rode Duivels terrein op een WK waar wij niet eens aan meedoen. Moeten we op meer gebieden erkennen dat Belgen beter zijn? Schrijven ze ook beter?

Taalstrijd

De Belgen mogen nog steeds verwikkeld zijn in hun eigen taalstrijd, ondertussen lijken ze die tussen Vlaanderen en Nederland te winnen. Jaar na jaar versloegen Vlamingen ons op eigen grond tijdens het Nationaal Dictee. Waar de voertaal op Nederlandse universiteiten in toenemende mate Engels wordt, bewaken onze zuiderburen met het wetboek in de hand dat het aantal Engelstalige opleidingen beperkt blijft. Griet Op de Beeck, Dimitri Verhulst en Herman Brusselmans liggen prominent op de middentafels van onze boekhandels.

Iedereen die zijn brood verdient met onze gemeenschappelijke taal, is op z’n minst een beetje schatplichtig aan de correspondent, copywriter, dichter en schrijver Willem Elsschot

Elsschot

Er is iets aan de hand. Ik voelde het toen ik deze zomer zuidwaarts reed: de Vlaamse snelwegen worden beter en links en rechts halen de witte kentekenplaten met de rode opdruk ons in. Is de Vlaming uit onze flauwe Hollandse moppen ontsnapt en wast hij ons nu de oren? Misschien toch niet. Voetballers zijn bepaald geen taalvirtuozen, wie goed kan spellen is niet meteen een goede schrijver, het taalonderwijs in Nederland is nog altijd beter en onze auteurs laten de Vlaamse achter zich in de boekverkoop. Daarbij, niemand kan natuurlijk echt antwoord geven op de vraag of Nederlanders of Vlamingen beter schrijven. Eigenlijk is er op die vraag maar één goed antwoord: Elsschot.

Weemoed

Iedereen die zijn brood verdient met onze gemeenschappelijke taal, is op z’n minst een beetje schatplichtig aan de correspondent, copywriter, dichter en schrijver Willem Elsschot. Hij was een Vlaming en schreef over kaas: dat maakt hem een beetje van ons allebei. Aan welke kant van de grens onze wieg ook stond, we kunnen als we schrijven niet anders dan ploeteren in zijn schaduw. Waarbij soms rood en soms oranje een beetje uitsteekt boven het maaiveld van onze vlakke landen onder onze lage luchten.

Ons rest vooral weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

 

placeholder


Carole Lamarque is vennoot bij Duval Union Innovative Marketing en auteur van Influencers (LannooCampus).
 

Carole Lamarque over Influencer MarketingHebben marketeers het over influencermarketing? Dan leggen ze de nadruk op de identificatie van die influencers. Méér dan op hun activiteit meten en een relatie aangaan met hen. In mijn boek Influencers kaart ik aan waarom dat niet de beste manier is om influencermarketing in te zetten in uw organisatie.

Wilt u dat uw influencermarketing effectief is? Dan moet u het antwoord kennen op deze drie fundamentele vragen:

  1. Wie zijn ze?
  2. Waarover praten ze?
  3. Waar wordt influencermarketing verwezenlijkt?

1. Wie zijn ze?

Om te antwoorden op de 'wie-vraag', moet u influencers analyseren. Op die manier kunt u te weten komen hoe de influencers reageren op bepaalde onderwerpen die worden uitgelicht in nieuwsberichten, blogs en sociale media.

Duval Union Innovative Marketing maakt daarom steeds analyses van honderden documenten vol tekst. Daardoor is het gemakkelijk om te weten wie invloed heeft uitgeoefend in bepaalde sectoren. Ik hamer op het belang van een top 100-lijst voor uw bedrijf. Op die lijst van 100 influencers kunt u dan altijd terugvallen. Het is hét startpunt van iedere marketeer die aan de slag wil met influencermarketing.

Zodra de lijst van influencers is afgewerkt, kunt u deze informatie gebruiken om relaties op te bouwen, contentmarketing te verbeteren, thought leadership op te volgen, events te plannen en uw innovatieve marketingplan verder uit te bouwen.

2. Waarover praten ze?

Het is belangrijk dat u de context, de toon en de details van de influencermeningen bestudeert. Alleen zo krijgt u een goed inzicht in wat influencers zeggen. Met de juiste expertise, skills en tools kunt u concepten (onderwerpen en ideeën) en entiteiten (mensen, plaatsen en organisaties) identificeren.

Als u hard werkt om te begrijpen waarom een concurrerend product een grotere reactie krijgt in uw markt, is dat een ongelooflijke manier om binnen te dringen in de hoofden van hun grootste ambassadeurs of tegenstanders.

3. Waar wordt influencermarketing verwezenlijkt?

Zodra u de 'wie-' en 'wat-vraag' hebt beantwoord, moet u weten waar u moet zijn om deel te nemen aan deze conversaties of om ze te sturen. Bovendien moet u weten welke publicaties gaan over aspecten die van belang zijn voor uw bedrijf en wie daar het meest frequent over schrijft. U kunt zelf een lijst proberen op te bouwen, persberichten maken, beslissen waar u gesponsorde verhalen kunt viseren en leren welke publicatie u zou kunnen toevoegen aan uw dagelijkse Reader’s Digest. 


Influencers van Carole LarmarqueHet is dus belangrijk om in te zien dat u specifieke vaardigheden nodig hebt om influencers te identificeren. U kunt niet gokken wie er meningen aan het delen is die uw merk ten goede komen of schaden, en wie uw concurrentie vooruithelpt. Influencermarketing is cruciaal, zeker omdat het al dit giswerk uit uw innovatieve marketingstrategie en -tactieken haalt. Daarom schreef ik ook een boek dat het plaatje van influencermarketing perfect samenvat.


 

Schrijf.be gastblogger

Oliver Op de Beeck is zaakvoerder van het digitale marketingbureau Kreatix.

 

Oliver_Op_de_Beeck

Of je nu vertrouwd bent met SEO, of het nog maar enkele keren hebt horen vallen bij het overlopen van de nieuwste marketingstrategie: je kunt er niet meer omheen. De concurrentie op het web is zodanig groot dat je er wel op móét inzetten. Daarom biedt deze blog je enkele opties die je in je strategie kunt verwerken. Voor zij die nog nooit van SEO hebben gehoord, volgt hier een korte inleiding.

SEO, of Search Engine Optimization (zoekmachineoptimalisatie) zorgt ervoor dat jouw website hoger rankt in Google. Het goede nieuws is dat je een waaier aan strategieën kunt toepassen om deze ranking te bekomen. Het slechte nieuws is dat er veel controverse bestaat over wat die strategieën precies omvatten. In deze blog komen kort zoekwoorden, on page en off page SEO aan bod: de belangrijkste items om rekening mee te houden wil je scoren in Google.

Zoekwoorden

Je zoekwoorden uitkiezen en optimaliseren is een van de bekendste strategieën binnen SEO. Maar hoe doe je dat precies? Met behulp van Google Trends kun je overzichtelijk zien welke termen het meest worden gebruikt in zoekopdrachten, per land en in welke periode. Heb je een woord gevonden waar veel op wordt gezocht binnen jouw regio? Super, maar droom niet meteen weg bij de mogelijkheden: de kans is namelijk groot dat andere bedrijven er al op inzetten. Maak daarom, als alternatief, gebruik van longtail keywords. Dat zijn een aantal zoekwoorden waarop als ‘groep’ kan worden gezocht, bijvoorbeeld: 'SEO consulting Antwerpen'. Zo maak je de zoekwoorden een stuk specifieker en is de kans groter dat je minder concurrentie hebt.

On page SEO

On page SEO omvat alle tekst die rechtstreeks op je website te vinden is en je dus ook zelf kunt optimaliseren. Maar het is niet enkel de broodtekst op je website; het is ook de ‘onzichtbare’ tekst die in code geschreven staat. Enkele items die je kunt optimaliseren zijn paginatitels, headings, alt tags, metabeschrijvingen en je URL. Bovendien wordt er zelfs rekening gehouden met de laadtijd van je website. Geen idee wat die exacte laadtijd is? Je kunt hem meten met een handige tool zoals SEO Site Checkup. Optimaliseer je al deze items, dan ben je al goed op weg naar een hoge score in Google!

Off page SEO

Off pageSEO is op zijn beurt alle tekst die niet op je website staat en daarom een stuk lastiger om aan te pakken. De twee voornaamste soorten off page SEO zijn link building en inzetten op sociale media. Link building is het creëren van een aantal waardevolle links die refereren aan je website. Je kunt bijvoorbeeld je website toevoegen aan een webdirectory, een samenwerking aangaan met een influencer of gastbloggen. Let er wel op dat de links een meerwaarde zijn voor je website; lege links zal Google als fake beschouwen en je daarvoor ook afstraffen. Anderzijds kun je ook inzetten op sociale media. Het is nog moeilijker om zo referenties te krijgen, aangezien de keuze volledig bij je publiek ligt. De beste optie is om je publiek (gratis) meerwaarde te leveren om zo een oprechte referentie terug te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld een wedstrijd houden, hashtags gebruiken en je keywords integreren in je socialemediapagina’s. Daar kun je zelf uiteraard origineel in zijn!

Het moet nog even worden aangekaart dat er wat controverse bestaat over het belang van sociale media binnen SEO. Sommigen zeggen dat Google daar geen relevantie aan toewijst, terwijl anderen zeggen dat het steeds belangrijker wordt. Hoe dan ook is aanwezigheid op sociale media vandaag hoogst relevant voor jouw bedrijf, aangezien je via social sharing heel wat kunt bereiken op digitaal vlak. Niet zomaar uit je strategie laten dus!

Als je deze concrete tips in de praktijk toepast, wordt je website in Google naar nieuwe hoogtes getild. Denk er wel aan dat SEO wat tijd vergt en dat het ook een tijdje kan duren voordat Google je prestaties in overweging neemt. Wees dus geduldig! Verder kun je zelf op de hoogte blijven van de laatste SEO-trends via HubSpot of HootSuite. Zo kun jij anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen. Succes!

placeholder

Hij was decennialang alomtegenwoordig op het Vlaamse scherm. Programma’s als ‘PVBA Elektron’, ‘Meester, hij begint weer’ en ‘Videodinges’ zitten in ons collectieve geheugen gegrift. Daarnaast is Frank Dingenen ook een begenadigd schrijver van liedjes- en andere teksten. Voor Schrijf.be toverde hij deze column uit zijn pen.

Mijn eerste dagtaak? Alle wulpse meiden – en dat zijn er algauw honderd – uit mijn privévertrek bannen. Jawel, ik beschouw mijn mailbox als iets persoonlijks en dus verwacht ik in het geheel niet dat een harem ‘meisjes van plezier’ zich de afgelopen nacht ongewild heeft opgedrongen als de liefde van mijn leven. Het zijn weliswaar spam girls en dus onbeduidend, denk je dan, maar niets is minder waar: als je ze aantikt, word je in een bizarre wereld ondergedompeld.

Schaamnamen

Frank Dingenen

Zelden of nooit zijn het Nederlandstalige vrouwen. Gelukkig is de intieme voertaal van alle tijden en grenzen. En laten de nicknames van de meiden weinig aan de verbeelding over. De voltallige ‘Pussycat’ van Balthazar Boma uit FC De Kampioenen verbleekt erbij. Want Lulu, Minou, Bijou en Babouche zijn onschuldige koosnaampjes in vergelijking met schaamnamen als Coolgirl, Yummy Babe, 5Stars Babe, Clitoria, Prunella en Duracella.

Soms lijkt het wel alsof ze met vereende krachten aan het koppelen gaan: van Mandarine en Clémentine over Minette en Jeanette tot Carmen en Pascale. Ook onze koninklijke familie biedt gul haar diensten aan, met Paola, Mathilde en Delphine. Zelfs de katholieke kerk stuurt haar madonna’s op me af: van Maria en Magdalena over Fatima en Bernadette tot Gloria en Halleluja!

Erotische copywriter

Wie een mondje Italiaans of Frans verstaat, staat versteld van de directe taal die dergelijke dellen verkondigen. Allemaal voegen ze een motto toe aan hun naam, waarvan ik u de letterlijke vertalingen bespaar. Het lijkt wel of ze allemaal een copywriter in dienst hebben. Sta me toe enkele slagzinnen met dichterlijke vrijheid – maar zelfs kuiser dan het origineel – te vertalen:
‘Mimi: maxi of mini, ik verwen jouw zizi!’
‘Allumette: steekt het vuur aan je lont. Dit gaat vonken geven!’
‘Bougie: voor een klein onderhoud!’
‘Trampoline: wippen tot je erbij neervalt.’
‘Anestesia: pleziert je tot de dood.’
‘Orgasmaman: verwent jonge binken.’

Viraal weerwerk

Ik maak me danig boos om de ongebreidelde taal die deze ‘puttane’ verkondigen. Mijn pc is weliswaar beschermd met een feilloos (en duur) antivirusprogramma, maar zou weerwerk moeten bieden. En zelf de afzendsters besmetten met onlinesoa’s die zich presenteren als Chlamydia, Gonorroea en Sifilide.
Ach, wat ik ook probeer, ik krijg die flutkutten niet uit mijn e-mailverkeer verbannen. Ik haalde er een ervaren informaticus bij die me precies uitlegde hoe ik dat wél moest doen. Het gevolg? Dubbel zoveel spammails. Les geleerd: reageer nooit op spam, want dan weet de afzender dat je mailadres ook daadwerkelijk actief is. Contraproductief dus, mijn herhaalde STOP!-verzoeken en andere lullige antwoorden die deze onzin zouden kunnen stoppen, zoals: "Get away, I’m gay!”

Grote kuis

‘Mail delivery failed’ werd zo de onderwerpregel die mijn e-mailverkeer terroriseerde. Toch kan ik niet anders dan mijn spammailverkeer controleren, want soms sluipen er ernstig bedoelde mails tussen de rommel. Al is het niet makkelijk om echte e-mails van spam te onderscheiden. Of spot u meteen de goedbedoelde e-mails tussen dit rijtje van verborgen verleidsters: Cinderella, Stella, Marcella, Nutella, Raphaella? Jammer, want nu mist u de kans van uw leven om wekelijks een megapot chocopasta met een bak bier aan huis geleverd te krijgen!

Althans, dat dénk je dan. Want ga ook op die mails nooit in, lieve lezer. Of u gaat ermee akkoord dat binnen de kortste keren uw e-mailverkeer wordt overspoeld door ‘sponsoren’ die allemaal op hun beurt hun koopwaar blootgeven. Met in hun gevolg alweer een peloton andere sponsoren. Een vicieuze cirkel, jawel.

Soit, nu ga ik me tegoed doen aan een lekker spamhapje: ik twijfel nog tussen een Madeleine-koekje of een Mon Chérie-praline. Toch eerst even hun baseline checken …

Alle rechten voorbehouden,
Frank Dingenen
28 maart 2018

gastblog

Clo Willaerts is experte digitale marketing en een veelgevraagde columniste voor verschillende media. Ze neemt u mee in de wereld van onlinereputatiemanagement.

Clo_WillaertsHet is een huizenhoog cliché, maar een waarheid als een koe: je hebt maar één kans om een eerste goede indruk te maken. Dat is niet alleen zo in het echte leven – kijk maar eens hoe het angstzweet plots uitbreekt bij de kandidaten van Blind Getrouwd als ze beginnen te bedenken dat de eerste indruk die ze van hun toekomstige bedpartner zullen krijgen negatief zou kunnen zijn – maar zeker ook in het onlineleven, dat voor ieder van ons elke dag belangrijker is. En op internet en sociale media heeft die eerste indruk een enorme impact, want hij bepaalt of je als persoon of organisatie succesrijk zult zijn of in het verdomhoekje zult terechtkomen.             

Foto: Lisa Van Damme

Goed en proactief beheren

Googelen is onze tweede natuur. En dan hebben we meteen die eerste indruk over mensen en organisaties die zo allesbepalend is. Misschien ben je zonder het te beseffen door een negatieve eerste indruk al een nieuwe klant, nieuw lief of een banklening misgelopen. Uiteraard laat je ook die eerste indruk na bij persoonlijk contact. Maar op basis van wat anderen over jou of over je bedrijf vinden, is het best mogelijk dat dit persoonlijke contact er gewoon nooit komt. Met andere woorden: je onlinereputatie gaat je voor. Dat betekent dat je die goed en proactief moet beheren. Dat is meteen het grootste misverstand rond onlinereputatiemanagement (ORM): nog te veel mensen denken dat je er enkel nood aan hebt om negatieve beeldvorming tegen te gaan. Het tegendeel is waar: je hebt er alle belang bij om mensen op een authentieke manier je verhaal te vertellen – voordat iemand anders het in jouw plaats doet.

Voorkomen is beter dan genezen

Een slechte onlinereputatie kan je kansen doen missen in je persoonlijke en professionele leven. En een negatief beeld over een bedrijf kan rampzalige gevolgen hebben voor de omzet, de goodwill van (potentiële) klanten en de mogelijkheid om talent aan te trekken. Proactief voor een positieve beeldvorming zorgen, is dan ook de eerste opdracht van ORM. Maar dat belet niet dat je het inderdaad ook kunt gebruiken om, als er al negatieve eerste indrukken zijn, het tij toch nog ten goede te keren en de impact van negatieve links, schadelijke recensies of onjuiste inhoud enigszins te verkleinen. Maar vergeet nooit dat voorkomen beter is dan genezen.

Je hebt er alle belang bij om mensen op een authentieke manier je verhaal te vertellen – voordat iemand anders het in jouw plaats doet.

Tips voor privépersonen

Google jezelf op de computer of smartphone van iemand anders.

Stel een Google Alert in op voornaam en familienaam. Dat geeft je een beeld van hoe je online overkomt, van de eerste indruk die anderen van jou krijgen.

Wees ook niet bevreesd om eens te peilen bij anderen hoe hun eerste indruk is. Op basis van hun persoonlijke commentaar kun je eventueel wat bijsturen.

Probeer daarnaast veel informatie te posten over je expertisegebied. Hoewel iedereen in een handomdraai alle informatie kan vinden over om het even welk thema, zul je verbaasd zijn hoeveel mensen je eigenlijk een plezier doet door naar iets te verwijzen wat ze zelf nog niet kennen. Dat komt niet enkel je reputatie ten goede, maar met posts op LinkedIn kun je ook je netwerk van professionele contacten enorm uitbreiden.

En een gouden raad is natuurlijk dat je online niet moet doen wat je ook in het echte leven niet zou doen.

Viraal nieuws met betrekking tot religie en politiek is een grote no-no.

Andere zaken die je absoluut moet vermijden zijn de volgende: provocerende of ongepaste foto's of video’s, bijvoorbeeld met te veel bloot; bewijzen van problematisch drinkgedrag of druggebruik; kwaadspreken over je vorige werkgever, over je partner of collega’s; liegen over kwalificaties; slechte spelling en zinsbouw; crimineel gedrag; een onprofessionele schermnaam; liegen over een afwezigheid; te actief of niet aanwezig zijn op sociale media; te veel selfies plaatsen en pochen met grote aankopen.

Het zijn stuk voor stuk zaken die je reputatie ernstige schade kunnen toebrengen of helemaal aan diggelen kunnen slaan.

Tips voor bedrijven

Veel merken hebben gênante publicrelationsproblemen opgelopen als gevolg van het per ongeluk posten van persoonlijke updates op merkaccounts. Meestal komt dat omdat de individuele gebruiker per ongeluk het verkeerde account op een smartphone selecteert. Dat is een vergissing die sneller gebeurt dan je denkt. Controleer dus altijd of je op het juiste account bent voordat je inhoud publiceert.

Deel de positieve reacties en ervaringen van klanten. Investeer in een goed opgeleid en snel reagerend klantenserviceteam. Vooral degene die online feedback behandelt, is erg belangrijk.
Een bedrijf moet socialemedia-accounts hebben op alle voor hun doelgroep belangrijke platforms zoals Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter. Een blog op de website, die regelmatig wordt bijgewerkt, is ook een troef. Als je al deze primaire socialemedia-accounts onder de bedrijfsnaam maakt, moet je er alleszins voor zorgen dat de eerste pagina met de zoekresultaten van Google een authentiek en positief beeld weergeeft.

Blind trouwen

Hou in ieder geval goed voor ogen dat onlinereputatiemanagement niet alleen gaat over brandjes blussen en problemen oplossen. Het gaat in de eerste plaats over proactief een positief beeld van jezelf of van je bedrijf schetsen door een authentiek en waardevol verhaal te vertellen aan de rest van de wereld. Je kunt op die manier een geweldige positieve impact tot stand brengen en een gigantisch mooie eerste indruk nalaten, zodat iedereen – ook zonder jou of jouw bedrijf al echt te kennen – als het ware blind met je wil trouwen.